Det Nydeligste blev dog en lille Jomfru… 19.11.11

“Paa Bordet, hvor de bleve stillede op, stod meget andet Legetøi; men det, som faldt meest i Øinene, var et nydeligt Slot af Papir. Gjennem de smaa Vinduer kunde man see lige ind i Salene. Udenfor stode smaa Træer, rundtom et lille Speil, der skulde see ud som en Sø; Svaner af Vox svømmede derpaa og speilede sig. Det var altsammen nydeligt, men det Nydeligste blev dog en lille Jomfru, som stod midt i den aabne Slotsdør; hun var ogsaa klippet ud af Papir, men hun havde et Skjørt paa af det klareste Linon og et lille smalt blaat Baand over Skulderen ligesom et Gevandt; midt i det sad en skinnende Paillette, lige saa stor som hele hendes Ansigt. Den lille Jomfru strakte begge sine Arme ud, for hun var en Dandserinde, og saa løftede hun sit ene Been saa høit i Veiret, at Tinsoldaten slet ikke kunde finde det og troede, at hun kun havde eet Been ligesom han.” Herfra

Skarp og grafisk, sart og forgængelig.
Den er lavet af en pige i 9. klasse på damernes skole.

Beautiful paper dress made by a 9th grader at my girls’ school. It reminds me of a H. C. Anderson fairytale.

Follow on Bloglovin
Facebook Comments

1 thought on “Det Nydeligste blev dog en lille Jomfru… 19.11.11

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.